Alt af relevans for medlemmer🙂

Kolonnekørsel

 

 

 

Det er spændende, fascinerende og sjovt at køre kolonnekørsel, men der er visse regler, der skal følges, både for din egen, men også andres sikkerhed.

 

1. Kør altid i zik-zak formation under kørslen.

Forreste ”kører” ligger nærmest vejbanemidten.

Den der ligger til venstre ligger nær ved midterlinien og den der ligger til højre ligger nær højre rabat.

Zik-Zak formationen øger synsfelt og giver mere plads til at bremse på.

 

Afstanden bør svare til ca. 1 sek. hvilket ved 50 km/t svarer til ca. 15 m. Sørg altid for at holde kolonnen, så vi i færdselslovens §6, stk. 7 kan køre under reglerne for kolonnekørsel og dermed har fri passage.

Er der mindre erfarne førere, skal vi så vidt det er muligt pakke dem ind mellem 2 erfarne førere. Den uerfarne kører i inderbanen, med en erfaren på de 2 yderste pladser. Specielle ønsker fra enkelte førere, bør så vidt det fra teknikkens side muligt, efterkommes.

 

2. Forrest kører en frontkører som vejviser. Frontkøreren kører i et jævnt, lavt tempo..

 

3. Når kolonnen standser, ved f.eks. kryds, klapper kolonnen sammen, således at venstre mc kører op på siden af højre mc.

 

4. Hold udkig i spejlene.        Har én i kolonnen motorstop, skal vedkommende ALDRIG stå alene, men som minimum skal sidste mand komme til undsætning.

 

5. Overhal aldrig i kolonnen. Dog vil det være hensigtsmæssigt at rykke op på pladsen foran hvis den bliver tom. Men her skal den, der passeres vinke én frem, da man så er vidende om at der er plads til forbikøringen.

Det er STRENGT forbudt at krydse for at skifte plads under kørslen.

Hold den position du har ved starten, til der holdes pause.

 

6. Når frontkøreren vinker, for at advare om grus på vejen, børn, hest med rytter, hunde o.s.v. skal advarslen løbe gennem hele kolonnen.

 

7. Jernbanesignaler og udrykningskøretøjer skal respekteres.

 

Sidst og ikke mindst er det den enkelte førers opgave at være opmærksom på de bagvedkørende og i øvrigt tage hensyn til den øvrige trafik.

Husk på: Vi kører som gruppe med mærker på skuldre og mc’er. Vi skulle nødigt sammenlignes med grupperinger, med en opførsel vi ikke selv ønsker. 

Hvis der er rigtigt mange mødt op en torsdag aften. Så gør vi det således at ved retningsændringer, sætter vi en vejviser, der viser at der ændres retning og hvorhen.

Dette er for at afstresse bikerne og vise hvilken vej, de øvrige er kørt. Dog skal man stadig holde øje med de bagvedkørende, om nu osse de er med.

Rigtig mange øvede bikere synes at denne form for vejvisning er genial og meget enkel.

Det bedste er at alle, der er kørt ud osse kommer hjem i samlet flok.

Den vejviser, der sættes, er en af de forreste i kolonnen. Efter forudgående aftaler, stopper denne således at retningsændringen kan vises og ses for derefter følges.

Efter at alle har passeret kører vejviseren med bag i kolonnen, dog foran den ALTID bagerste Biker. Der vil altid være en ”Synlig” bagkører. Denne vil under hele turen være bagerste Biker.

Der vil således opstå en form for rotation af Bikerne!

Er der spørgsmål, så spørg umiddelbart turlederen eller når der bliver lejlighed herfor!

 

Vil ”du” ikke være en af vejviseren under turen! Så fortæl det inden turen startes, så laver vi det således at de bikere, der kører mellem turlederen og en sekundær turleder, ikke er med i rotationen af bikerne.

Vi vil tilstræbe at efterkomme alle ønsker, således at alle kan få en god og oplevelsesrig tur.